นักข่าวพลเมือง จัดการศึกษาชุมชนห้วยพ่าน น่าน ออกอากาศวันที่ 5 ก พ 58 @ 07 00 น

Undefined

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

22(1).jpg

ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บำท ให้กับ”มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน”

เพื่อโครงการ สร้างโรงเรียนที่ สะเน่พ่อง (ทุ่งใหญ่นเรศวร)

จ.กาญจนบุรี ซึ่ง ”มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน” เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่มุ่งมั่นจะทากิจกรรม

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

Undefined

Building School for NOW. Need everybody help !

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาย่อยคาร์ฟูร์แจ้งวัฒนะ

ชื่อบัญชีมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
เลขที่บัญชี376-2-00066-1

 

กรุณาแจ้งกลับ มูลนิธิฯ หลังจากที่ท่านทำการโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

Undefined