ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บำท ให้กับ”มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน”

เพื่อโครงการ สร้างโรงเรียนที่ สะเน่พ่อง (ทุ่งใหญ่นเรศวร)

จ.กาญจนบุรี ซึ่ง ”มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน” เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่มุ่งมั่นจะทากิจกรรม

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนา ปลูกฝังจิตใต้สานึกที่ดีต่อสังคม

ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยการอนุรักษ์

และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวิถีชวิตพื้นบ้านและ

ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท

โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบการจัดการที่ดี

 

 

 

Building School for NOW.  Need everybody help !

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาย่อยคาร์ฟูร์แจ้งวัฒนะ

 

ชื่อบัญชีมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
เลขที่บัญชี376-2-00066-1

 

กรุณาแจ้งกลับ มูลนิธิฯ หลังจากที่ท่านทำการโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

 

 

 

จำหน่ายเสื้อ เพื่อการกุศลเป็นทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

CYF T-Shirt for save and help children

สั่งซื้อ คลิกที่นี่     

 

 

 

 

 


 

บทพิสูจน์พลังแห่งความสามัคคีของชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีที่ก่อให้เกิดอาคาร"อนุรักษ์-ชัชวาลย์"
เพื่อใช้เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยพ่าน โดยมีกำหนดการส่งมอบในวันที่ 5พ.ค.2556นี้
คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมเบื้องหลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ


 

 

   บ้านอาไฮ้ เป็นชุมชนพี่น้องชาวอาข่า  ในปัจจุบันบนความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคม
วิถีชีวิตที่ผูกผันกับธรรมชาติบนความพอเพียงเริ่มถูกกลืนหาย 
  ชุมชนเริ่มถูกแบ่งแยกจากวัฒนธรรมใหม่ที่ไหลบ่าเข้ามา
การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสัญลักษณ์
ที่แสดงออก
ถึงความสามัคคีของชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง
และลุกขึ้นมาปกป้องเพื่อคงใว้ซึ่งความสวยงามในวัฒนธรรมของตนเอง
คลิกเพื่อชมรายละเอียดโครงการ

 

ความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างศาลาปฏฺิบัติธรรม
นักข่าวพลเมืองออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 ทางช่องทีวีไทย

วีดีโอศาลาปฏิบัติธรรมบ้านอาไฮ้  (เพลงอิฐก้อนหนึ่ง)

 

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและห้องสมุดของชุมชนบ้านอาไฮ้

อ่านต่อไป>>>>>>>>>>>

 

คลิกเพื่อชมโครงการที่ผ่านมา

"...ผมมองว่า..
ต้นไม่ใหญ่สามารถต้านกระแสลมได้
ต้องมาจากรากที่แข็งแรง
หยั่งลึกลงดิน

หากเด็กเติบโตขึ้นมา
โดยมีวัฒนธรรม
เป็นตัวยึดและกล่อมเกลา
ก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้"

วิทิต เติมผลบุญ
เลขาธิการ
มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

 

โครงการสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านไล่โว้ จังหวัดกาญจนบุรี 2553

 

เกร็ดน่ารู้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดยการลงทะเบียนของยูเนสโก(UNESCO)
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

More...

เครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมฯ

ชมภาพศูนย์ฯอาคารดินที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านและน้องๆ
ในผืนป่าทุ่งใหญ่ฯและชมบรรยากาศวันเปิดศูนย์ฯ

More...

ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ คือพลังร่วม
แห่งความสามัคคีของพี่น้องบ้านน้ำเค็ม

More...

เล่าเรื่องผ่านหอชาติพันธุ์และศาลาร็องแง็ง
บ้านสังกะอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

More...

ชมนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราว
เรียนรู้วิถีมอแกน บนความเชื่อแห่งท้องทะเล

More...

กิจกรรมที่ผ่านมา

บนเส้นทางภูดอยเหนือระดับน้ำทะเลแสนไกลนัก....
หากแต่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าฯมากมาย

More...

กุศลเดินทางครั้งที่2

More...

ภาพกิจกรรม ...ร่วมสร้างบ้านดินเพื่อเป็นอาคารเรียนแก่น้องๆของเหล่าอาสาสมัครฯ

More...

https://www.facebook.com/cyfthailandpage
dot
กล่องรับบริจาด
dot
dot
สินค้าที่ระลึก
dot
dot
ส.ค.ส. การกุศล
dot
dot
วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
dot
dot
องค์กรพันธมิตร
dot
dot
ติดต่อ/รับข่าวสารมูลนิธิฯ

dot
dot
ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
- ส่วนงานบริจาค / อนุเคราะห์ให้ตั้งกล่องรับบริจาค 081 692 3829 (คุณพิเชษฐ์)

- ส่วนงานกิจกรรมภาคสนาม 086 309 7224 (คุณวิทิต)

- ส่วนงานประชาสัมพันธ์/ประสานงานโครงการ 081 692 3829 (คุณพิเชษฐ์)


85/183 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 14 แยก 19 (จิรัฐติกร ซอย 5) ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 02 570 3219