002

งานปัจจุบัน

วันนี้เราไม่ได้สร้างวัตถุ แต่เรากำลังให้การศึกษา ซึ่งจะติดตัวลูกหลานไปตลอดชีวิต เราออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง และเรากำลังสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้

001

งานที่ผ่านมา

จากที่เคยคิดว่าการบริจาคสิ่งของ สนับสนุนอุปกรณ์ สร้างอาคาร ทำห้องสมุด ฯลฯ จะเป็นการทำให้เด็กในชนบทเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสิ่งที่เราเรียนรู้คือ การจัดการศึกษาต้องเกิดขึ้นโดยชุมชนเป็นผู้กำหนดเอง

IMG_8679

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาและได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีแต่ความสุข

ชนบทห่างไกลมีสิ่งดีๆ มากมายที่เมืองใหญ่ไม่มีให้ และหาซื้อไม่ได้ เมืองใหญ่ก็มีสิ่งดีๆ หลายอย่างที่ชนบทไม่มี และคุณก็มีโอกาสเข้าถึงได้มากกว่า ขอเชิญร่วมแบ่งปันเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในชนบทได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในชุมชนของพวกเขา

สนับสนุน