การเดินทางไกลสู่โลกกว้างของเด็กห้วยพ่าน

กำหนดการ

การเดินทางไกลสู่โลกกว้างของเด็กห้วยพ่าน

ตอน ผจญภัยในมหานคร

ระหว่างวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2558

 

21 มีนาคม 2558

เช้าตรู่              ออกเดินทางจากหมู่บ้านห้วยพ่าน-สถานีรถไฟเด่นชัย จ.แพร่ โดยเช่าเหมารถตู้ 2 คัน

Undefined

หน้า